PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitikken dækker SJEB A/S’ behandling af personoplysninger om vores kunder. Vi indsamler personoplysninger af hensyn til flere forskellige formål, herunder køb, reparation og rådgivning samt for at sende markedsføring.

SJEB A/S anvender kun almindelige personoplysninger, og du kan i vidt omfang selv styre, hvad vi indsamler, og hvad vi bruger dine personoplysninger til. Du kan således i de fleste tilfælde blive slettet.

I flere tilfælde skal vi dog gemme visse af dine personoplysninger, fordi loven siger det. Det gælder for eksempelvis for at overholde bogføringsloven.

Personoplysningerne anvendes typisk til at sende dig dine bestilte produkter, kommunikere med dig på telefon, sms og e-mail, herunder blandt andet ved at sende dig vores nyhedsbrev, såfremt du er tilmeldt. Vi bruger også oplysningerne til at vise reklamer på andre hjemmesider og på sociale medier, hvis vi har fået samtykke.

Nogle af de tredjeparter (sociale medier), vi deler oplysningerne med, bruger oplysningerne uden for vores kontrol til egne formål. I de tilfælde henviser vi til de pågældendes persondatapolitikker.

Se mere nedenfor

DEN DATASNVARLIGE

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os? 

SJEB A/S
Industrivej 72 
4683 Rønnede 
Tlf.: 70 257 267
CVR: 31611059 

Henvendelse vedrørende dine personoplysninger og denne politik bedes rettes til: info@sjeb.dk.

FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende form:

 • Køb i butik
 • Køb i webshop
 • Rådgivning om dine behov
 • Booking af vores mobile showrooms
 • Reparationer
 • Reklamationer
 • Kundeservice i form af samtaler, chats, beskeder og e-mails vedrørende produkter
 • Nyhedsbrev
 • Deltagelse i konkurrencer
 • Markedsføring på sociale medier på baggrund af dine interesser
 • Markedsføring af produkter på vores hjemmeside
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger: 

 • Køb i butik, køb i webshop, rådgivning om dine behov, booking af mobile showrooms, reparationer, reklamationer, kundeservice i form af samtaler, chats, beskeder og e-mails vedrørende produkter: 
  - Behandling er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Nyhedsbreve, deltagelse i konkurrencer, målrettet markedsføring på sociale medier og markedsføring af produkter på vores hjemmeside:
  - Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Både databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a, markedsføringslovens § 10, stk. 1 og cookiebekendtgørelsens § 3, stk. 1, kræver således, at vi indsamler dit samtykke.
Tredjeparter, som eksempelvis sociale medier, kan anvende personoplysningerne til egne formål. Vi henviser til den enkelte tredjeparts privatlivspolitik, hvor du kan se, hvad de bruger personoplysningerne til. 

Endelig behandler personoplysninger om dig i relevant omfang, hvis du anmoder om at anvende en eller flere af dine rettigheder. I dette tilfælde er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger efter reglerne om de registreredes rettigheder i artikel 12 – 22.

KATEGORIER SAMT INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvor indsamler vi dine personoplysninger fra?

Vi behandler alene almindelige personoplysninger om dig. Vi indsamler typisk personoplysninger fra salg, webshop og hjemmeside samt fra sociale medier, og når du kommunikerer med os.

MODTAGERE AF PERSONOPLSYNINGER

Hvem modtager dine personoplysninger? 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, hvis det er relevant for det formål, som personoplysningerne må anvendes til:

 • SJEB A/S og koncernforbundne moder-, datter og søsterselskaber
 • Hjemmesider, hvor vi viser vores annoncer
 • Sociale medier, herunder blandt andet Facebook, YouTube og Instagram
 • Databehandlere (it-leverandører)

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger? 

Generelt: Regler om produktfejl medfører, at vi af hensyn til at kunne trække produkter tilbage så vidt muligt opbevarer købs- og kontaktoplysninger i 10 år fra købstidspunktet.

Bogføringslovens regler medfører, at vi opbevarer købsoplysninger vedrørende produkter og reparationer i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, købet falder indenfor. 

 • Køb i butik:
  - Se ovenfor om produktfejl og købsoplysninger. 
 • Køb i webshop: 
  - Se ovenfor om produktfejl og købsoplysninger.  
 • Booking af vores mobile showrooms: 
  - Vi sletter oplysningerne, når vi har været forbi med vores mobile showrooms, medmindre kunden ønsker at fortsætte dialogen eller foretage et køb.  
 • Reparationer: 
  - Se afsnit øverst om bogføringslovens regler. 
 • Reklamationer: 
  - Se afsnit øverst om bogføringslovens regler.  
 • Kundeservice i form af samtaler, chats, beskeder og e-mails vedrørende produkter: 
  - Vi opbevarer dine personoplysninger afhængig af, hvad kommunikationen drejer sig om. Se de øvrige opbevaringsregler.  
 • Nyhedsbrev 
  - Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. 
 • Deltagelse i konkurrencer og samtykke til konkurrencer 
  - Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker samtykket tilbage. 
Vi opbevarer dog i alle tilfælde teknisk dokumentation for dit samtykke, så længe vi anvender samtykket og indtil 5 år efter, at det har været anvendt sidste gang. Det skyldes, at et eventuelt strafansvar efter databeskyttelsesreglerne forældes efter 5 år.

AUTOMATISKE AFGØRELSER - HERUNDER PROFILERING

Hvordan profilerer vi dig? 

Når vi markedsfører på de sociale medier, sker der profilering af dig. Du vil således kunne opleve at se flere reklamer for vores produkter på sociale medier, efter du har besøgt vores hjemmeside og eventuelt sagt ja til cookies og/eller samtykket til markedsføring.

Når du ringer til os, og vi har fået samtykke til at optage samtalen, analyserer vi automatisk, hvad du siger og hvordan, du siger det, så vi kan blive klogere på vores kunders behov. Vi registrerer således eksempelvis, om du har udfordringer med betaling, login eller levering. Vi registrerer også, om vores medarbejdere får hjulpet dig godt og på den rigtige måde, så vi kan blive bedre til at tage imod vores kunders opkald og hjælpe dem.

FORPLIGTIGLE IFM. PERSONOPLYSNINGER

Er du forpligtet til at afgive personoplysninger?

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger. I visse tilfælde ved eksempelvis køb i vores webshop har vi dog behov for at indsamle kontaktoplysninger, så du kan modtage det bestilte.

RET TIL TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage!

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan blandt andet ske således: 

 • Nyhedsbrev: Du kan framelde direkte i hvert enkelt nyhedsbrev
 • Sociale medier: Markedsføring på sociale medier på baggrund af dine interesser kan du undgå ved at slette dit abonnement på vores nyhedsbrev
 • Hjemmeside: Målrettet markedsføring af produkter på vores hjemmeside kan du undgå ved at slette dine cookie-samtykke til vores hjemmeside.

Kontakt os på mail: info@sjeb.dk, for henvendelser angående tilbagetrækningen af samtykke samt dine øvrige rettigheder.

DINE RETTIGHEDER

Du har rettigheder ift. vores behandling af dine oplysninger!

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du skal dog være opmærksom på, at i nogle tilfælde er vi fælles dataansvarlig med de tredjeparter, som også indsamler personoplysninger gennem cookies på siden, eller de modtagere, som vi deler personoplysninger med. I de tilfælde tillader vi os at sende din anmodning videre til den pågældende, hvis det er relevant for at besvare din anmodning.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til at blive glemt (sletning) Du har ret til sletning. Du kan i en lang række tilfælde slette dine personoplysninger ved at trække dit samtykke tilbage. Se ovenfor under retten til at trække samtykke tilbage samt under opbevaring af dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at klage!

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Vi anbefaler dog, at du først tager direkte kontakt til os på info@sjeb.dk.

Sidste opdateret:  d. 04/07-2023


Brug for hjælp? 
Vi står klar til at assistere! 

Tag fat i os, så vi kan hjælpe med at
afdække dine behov for arbejdstøj