CSR & Bæredygtighed 


MOD EN FÆLLES FREMTID

PÅ VERDENSPLAN

er tekstilbranchen
den 5. største CO2 udleder,
og den 4. mest belastende branche
i anvendelsen af
vand og råmaterialerDet vil vi i SJEB gerne bidrage til at forandreVi arbejder derfor aktivt som partner i at udvikle mere bæredygtige løsningsmodeller gennem hele vores værdikæde.

Verdenstilstanden kræver at vi som privat virksomhed tager vores medansvar på egne skuldre, og handler konkret på de behov og tilstande som vi er omgivet af. Vi står som vækstende virksomhed i en forandringstid, hvor vi i høj grad omlægger vores forretningsudvikling med sigte mod et mere bæredygtigt fundament. Vi skaber og implementerer forandring ikke blot i eget hus, men i det aftryk vi sætter på omverdenen, og side om side med værdsatte samarbejdspartnere.

Fra øget digitalisering, til egenproduktion af genbrugs-notespapir, og solceller på taget, er vores CSR-strategi og tiltag i konstant forandring. Vi vil gerne være bedre hver dag, og det betyder at vi kontinuerligt evalurerer os selv og hvad vi kan gøre bedre. Det betyder også at vores forretningsmæssige netværk, og gode samarbejdspartnere er vigtige for os. Vi befinder os på tværs af 2 brancher som er blandt de med de største klimaproblematikker. Vi ser vores position som en unik mulighed for at skabe reel forandring som er både målbar og synlig. 

Læs mere om vores arbejde med FN's 17 Verdensmål nedenfor.


SJEB for FN's Verdensmål


Vi har gjort Verdensmålene til vores mål

Vi arbejder med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi arbejder primært med 5 fokusmål, som en integreret del af vores CSR-strategi og forretningsudvikling. Vi tager medansvar for verdensudviklingen på bæredygtighedsområdet, med målsætningen om at vores arbejde skal bidrage til en reel forskel, ikke blot i tekstil og byggebrancherne, men globalt. Vores 5 primære indsatsområder er; 7) Bæredygtig energi, 8) Anstændige jobs og økonomisk vækst, 12) Ansvarligt forbrug og produktion, 13) Klimaindsats, og 14) Livet i havet.

7 | BÆREDYGTIG ENERGI

I vores bygninger arbejder vi målrettet med nye tiltag, der optimerer vores energi- og ressourceforbrug. Vores hovedkontor i Rønnede har delvist konverteret til solcelleenergi, med eget anlæg på taget. Vi indfaser løbende 100% LED-belysning i alle vore bygninger, og er 90% i mål.
8 | ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi omlægger vores strategier så vi understøtter målet om at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse.

Vi er bevidste om vores position i værdikæden, og medansvaret for at de mennesker som udvikler og producerer vores produkter, arbejder med deres rettigheder intakte og under ordentlige forhold. Vores underleverandører er underlagt krav som sikrer anstændige jobs, og forhindrer tvangs- og børnearbejde.

12 | ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi arbejder for at de produkter og den emballage som indgår i vores egen, såvel som vores underleverandøres produktion, bliver mindre miljøbelastende. 

Vi arbejder målrettet med at fremme salget af produkter produceret med omtanke.

13 | KLIMAINDSATS

Vi nedsætter kontinuerligt vores forbrug af papir og plastik, og understøtter dette med indfasning af genbrugsmaterialer hvor reduktion ikke er mulig. Vi nedsætter vores eget ressourceforbrug med bl.a. bevaring af forsendelseskasser så de udnyttes maximalt, og genbrug af papir til notespapir i vores afdelinger.14 | LIVET I HAVET


Som led i vores tiltag for at bidrage til beskyttelse af verdenshavene, arbejder vi aktivt - både på brancheplan og internt - for at sænke udledning af skadelige kemikalier og mikroplast, såvel som at sænke nytekstil-produktionen.

Verdenshavene absorberer ca. 30% af den CO2 der produceres på land af mennesker. Derfor nedsætter vi vores bidrag til hertil, ved at sænke vores CO2-udledning.

 


CSR Projekter


Læs mere om vores projekter og samarbejder

Brugt og slidt arbejdstøj får nyt liv

Vi sænker nytekstil-produktionen og bidrager herved til at reducere CO2-udledning og brugen af råstoffer, igennem vores værdikæde.

Vi optimerer de tekstilprodukter som allerede er produceret. Det gør vi ved at give tekstilerne en ny livscyklus. Når tekstilerne ikke længere kan anvendes som arbejdstøj, omdannes de til nye produkter som er produceret med omtanke og med mindst muligt ressourcespild.


For at høre mere om vores Take Back-ordning,
kontakt Partner, Martin Mayland Olsen
på mmo@sjeb.dk

SJEB & Venner indsamler til Knæk Cancer 2023

Vi i SJEB vil gerne bidrage til at gøre en forskel for patienter og pårørende berørt af kræft. Derfor samler vi ind til Kræftens Bekæmpelse og forskningsprojekter med Knæk Cancer 2023.

Du kan læse mere om vores indsamling her.

Ønsker du at bidrage sammen med os, vil din donation gå til banebrydende kræftforskning, til forebyggelse af folkesygdommen, og til støtte for patienter og deres pårørende.
Du kan donere og dele vores fælles indsamling her.

Stå sammen med os i et formål som berør os alle.
TAK for dit bidrag.